News

“Açyk Gapylar” güni

  • by

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň maý… Read More »“Açyk Gapylar” güni

Hünär ussatlygy 2023

  • by

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezçilik we konditerçilik” hünäri  boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik… Read More »Hünär ussatlygy 2023

Hünär ussatlygy

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly… Read More »Hünär ussatlygy

Bildiriş!

Hormatly watandaşlar we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary! Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryndaky 2487 belgili “Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary tassyklamak barada” kararyny ýerine ýetirmek maksady… Read More »Bildiriş!