1,5 ýyllyk we 10 aýlyk okuwlara girmek üçin gerekli resminamalar (berilýän derejesi diplom)


1) direktoryň adyna arza
2) orta bilim hakynda şahadatnama (attestat)
3) saglyk ýagdaýy barada kepilnama
4) ýaşaýan ýerinden kepilnama
5) 9 sany 3х4 ölçegli surat
6) raýatlyk pasporty ýa-da doguluş hakynda şahadatnama göçürme nusgasy bilen
7) üç arkasy barada maglumat (we elektron görnüşde)
8) özi barada maglumat ( we elektron görnüşde)
9) harby wekillige alynanlygy barada kepilnama ýa-da harby bileti (oglanlar üçin)
10) soňky okan ýerinden kepilnama
11) zähmet depderçesiniň göçürmesi ( işleýänler üçin)

3-4 aý möhletli okuwa girmek üçin gerekli resminamalar ( berilýän derejesi şahadatnama)


1) direktoryň adyna arza,
2) raýatlyk pasportynyň nusgasy,
3) orta bilim hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy,
4) 2 sany 3×4 ölçegli surat,
5) özi barada maglumat,
6) işleýänligi hakynda kepilnama (işleýänler üçin).

Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Aba Annaýew (Ostrowskiý) köç., jaý-49
Habarlaşmak üçin telefonlar: 36-84-32, 36-85-41, 36-89-38.