“ Hemişelik  Bitaraplygyň  28  ýyllygy “

  • автор:

Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygyna bagyşlanyp Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde Halkara Bitaraplyk baýramçylygy mynasybetli dabaraly ýagdaýda medeni çäre geçirildi, şol çäräniň dowamynda halypa mugallymlar hem-de göreldeli talyp ýaşlar Hormat hatlar we sowgatlar bilen sylaglanyldy.