“Hünär ussatlygy“ 2023

  • автор:

Türkmenistanyň  Söwda  we  daşary  ykdysady  aragatnaşyklar  ministrliginiň  Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler  arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde Türkmenistanyň  hemişelik  Bitaraplyk güni mynasybetli talyp  ýaşlaryň  arasynda “Aşpezçilik işi“ hünäri  boýunça  “Hünär ussatlygy” atly bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde ýeňiji bolan talyp ýaşlar hormat hatlar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglandylar.