Garaşsyzlyk Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň binýatlaýyn esasydyr

  • by

   Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde baýramçylyk günine bagyşlanyp talyp ýaşlaryň arasynda medeni-köpçülikleýin sport çäresi dabaraly ýagdaýda geçirildi we ýeňiji bolan talyplara hormat hatlar bilen sylaglanyldy.