“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli

2021-nji 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwany, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen bilelikde gatnaşmagynda ene mamalarmyzdan miras galan däp-dessurlarymyzy, edep-terbiýäni, gender deňligini, maşgala mukaddesligini, nesil terbiýesini wagyz etmek maksady bilen mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *