redaktor

Hünär ussatlygy

  • автор:

“Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly… Подробнее »Hünär ussatlygy

Bildiriş!

  • автор:

Hormatly watandaşlar we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary! Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryndaky 2487 belgili “Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary tassyklamak barada” kararyny ýerine ýetirmek maksady… Подробнее »Bildiriş!