“Bilimler we talyp ýaşlar güni”

  • автор:

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli hem-de 2022-2023-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli Gutlady.

Hususan-da Döwlet Baştutany Gutlagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň bereketli güýz paslynyň ilkinji gününde eziz Diýarymyzda ähli ýerinde,şol sanda biziň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde baý mazmunly gutlaglar we arzuwlar bilen aýdym-sazly baýramçylyk çäresi dabaraly ýagdaýda geçirildi.