Bilimler we talyp ýaşlar güni

  • автор:

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde “Bilimler we talyp ýaşlar güni” mynasybetli hem-de 2023-2024-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen ilkinji jaň sesi ýaňlandy we talyp ýaşlary Gahryman Arkadagymyzyň: “Iň gymmatly hazyna terbiýe, terbiýäniň özeni bolsa ylym-bilimdir” diýen baý mazmunly sözleri bilen gutlanyldy hem-de goşa baýramyň şanyna aýdym-sazly baýramçylyk çäresi dabaraly ýagdaýda geçirildi.