Hünär ussatlygy 2023

  • автор:

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezçilik we konditerçilik” hünäri  boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde Söwda hünär- tehniki okuw mekdebiniň talyplary türkmen milli tagamlaryny taýýarlap öz başarnyklaryny görkezdiler we ýeňiji bolan talyplar Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan sowgatlar we hormat hatlary bilen sylaglandylar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *