“Açyk Gapylar” güni

  • автор:

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň maý aýynyň 19-20-ne “Açyk gapylar” günleri we sport çäreleri dabaraly ýagdaýda geçirildi. Bu dabara orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary uly gyzyklanma bildirip, öz minnetdarlygyny aýtdylar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *