Bildiriş!

  • автор:

Hormatly watandaşlar we paýtagtymyzyň ýaşaýjylary! Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryndaky 2487 belgili “Döwlet hünär bilim edaralary hakyndaky düzgünnamalary tassyklamak barada” kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen hem-de Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň № 113-nji buýrugy esasynda “Başlangyç hünär okuw mekdebi” adynyň, mundan beýläk ol Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi diýip atlandyrylandygyny siziň dykgatyňyza ýetirýäris.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *