Naýbaşy gözellik – türkmen halysy !

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaraly çäreleriň we Türkmenistanyň Söwda Toplumynyň 2022-nji ýylyň 29-31-nji maýynda sergisi geçirildi we şol sergä Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi ylym-bilimde we sportda gazanan üstünliklerini görkezip çykyş etdiler. Ol sergi örän ýokary derejede guramaçylykly ýagdaýda geçirildi hem-de biziň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebimiz diplom bilen sylaglandy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *