Jümle-jahan gözelligiñ baýramy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biziň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebimizde hem 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli medeni we sport çäreleri dabaraly ýagdaýda geçirildi we okuw jaýymyzda baýramçylyk mynasybetli işgär we gelin-gyzlara sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *