Jümle-jahan gözelligiñ baýramy

  • автор:
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biziň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebimizde hem 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli medeni we sport çäreleri dabaraly ýagdaýda geçirildi we okuw jaýymyzda baýramçylyk mynasybetli işgär we gelin-gyzlara sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *