“Gülle mydam gözel keşpli paýtagtym, seniň bilen bakydyr meniň bagtym”

  • автор:

2021-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň hem-de ministrligimiziň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramasynyň bilelikde gatnaşmagynda Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlanyp mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň arasynda “Gülle mydam gözel keşpli paýtagtym, seniň bilen bakydyr meniň bagtym” atly wagyz — nesihat duşuşygy geçirildi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *