“Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly, Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli

  • автор:

2021-nji 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwany, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen bilelikde gatnaşmagynda ene mamalarmyzdan miras galan däp-dessurlarymyzy, edep-terbiýäni, gender deňligini, maşgala mukaddesligini, nesil terbiýesini wagyz etmek maksady bilen mugallymlaryň hem-de talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *