Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli «Açyk gapylar güni» we «Sport çäresi» dabaraly ýagdaýda geçirildi

  • автор:

2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň başlangyç hünär okuw mekdebinde “Açyk gapylar” atly dabara geçirildi. Bu dabaraly çärä paýtagtymyzdaky orta mekdeplerde bilim alýan ýokary synp okuwçylary hem-de dürli kärde zähmet çekýän myhmanlar geldi.

Şeýle hem Paýtagtymyz «Aşgabat» şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda sportuň woleýbol, futbol,küşt  we bedeni terbiýeleýän dürli ýaryşlaryň görnüşleri boýunça sport  çäresi  geçirildi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *