Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

  • автор:

2021-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Başlangyç hünär okuw mekdebiniň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň bilelikde guramagynda Ak şäherimiz Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezlik işi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

Gyzykly geçen “Hünär ussatlygy” bäsleşiginiň netijesinde emin agzalar tarapyndan tapawutlanan talyplara sowgatlary we hormat hatlary bilen sylaglanyldy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *