SPORT — RUHUBELENTLIK — SAGDYNLYK !

  • автор:

2022-nji ýylyň 06-njy aprelinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli talyp ýaşlaryň arasynda Sportuň futbol, şaşka, ýüp çekmek, 60-metr aralygyny ylgap geçmek ýaly görnüşleri boýunça bäşleşik dabarasy geçirildi. Bäşleşigiň soňunda ýeňiji bolan talyplara Okuw jaýy tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy. Bu bolsa talyp ýaşlary diýseň begendirdi.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - IMG_5775-1-1024x768.jpg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *