News

“Hünär ussatlygy“ 2023

  • by

Türkmenistanyň  Söwda  we  daşary  ykdysady  aragatnaşyklar  ministrliginiň  Söwda hünär-tehniki okuw mekdebi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler  arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde Türkmenistanyň  hemişelik  Bitaraplyk güni mynasybetli talyp … Read More »“Hünär ussatlygy“ 2023

“Açyk Gapylar” güni

  • by

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň maý… Read More »“Açyk Gapylar” güni

Hünär ussatlygy 2023

  • by

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda hünär-tehniki okuw mekdebinde talyp ýaşlaryň arasynda “Aşpezçilik we konditerçilik” hünäri  boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik… Read More »Hünär ussatlygy 2023